Team van de Pastorale Eenheid

Het Team van de Pastorale Eenheid (TPE) Heilige Jakobus Maaseik is een ploeg die samen met de pastoor sturing geeft aan de werking van onze pastorale eenheid. Dit team bestaat uit:

Pastoor moderator

E.P. Emmanuvel Krishtopher

Voorzitter

Elsa Swennen

Leden

Tilly Schetz
Thijs Vandoren
Elly Styven
Minne Swinnen
Tim Vastmans

Het Team van de Pastorale Eenheid vergadert maandelijks.

Parochieteam Opoeteren

Het parochieteam Opoeteren bestaat uit parochianen van Opoeteren en Dorne.

De voorzitter van het parochieteam Opoeteren is Rina Didden.