Het huwelijk

(digitaal inschrijven binnenkort beschikbaar)

Onze maatschappij erkent diverse vormen van samenleven. We hebben eerbied voor de keuze die mensen maken. De sterkste vorm van samenleven van man en vrouw is voor ons het sacrament van het KERKELIJK HUWELIJK. Door dit sacrament verbinden mensen zich tot man en vrouw. Ze spreken uit: “Ik wil je man/je vrouw zijn in goede en kwade dagen, al de dagen van mijn leven.” Het is als het ware God zelf die twee mensen aan elkaar schenkt in een verbond van liefde. De bevestiging van een kerkelijk huwelijk gebeurt met de woorden: “Wat God verbonden heeft, zal de mens niet scheiden.”

Hoe een huwelijksmis aanvragen?

Neem 6 maanden op voorhand contact op met pastoor Emmanuvel Krishtopher per e-mail (skemmanuvel@gmail.com) of telefonisch op 0497 25 05 19.

Binnenkort kan dit ook digitaal via de bovenstaande knop.