De eucharistie of de eerste communie

De deelname aan de eucharistie is de belangrijkste uitdrukking van het geloofsleven in een christelijke gemeenschap. De eucharistie maakt verzamelde gelovigen tot gemeenschap. De eucharistie is de avondmaalviering. Het Griekse eucharistos betekent danken; eu betekent goed en charis betekent geschenk.

(digitaal inschrijven binnenkort beschikbaar)

De eucharistie is dankzegging voor een grote gave, namelijk de gave van het lichaam van Christus. Voor veel kinderen is de eerste communie een intense beleving, een groot feest. Ze mogen nu meedoen met de geloofsgemeenschap. De leerkrachten van het eerste leerjaar staan in sommige parochies in voor een goede voorbereiding van de kinderen, in andere wordt dit door een werkgroep verzorgd. De voorbereiding gebeurt dus in de klas of tijdens speciale momenten, en de laatste dagen samen in de kerk met de andere kinderen.

Eerste communie

Opoeteren Neeroeteren
Eerste communie 5de paaszondag*
7 mei 2023
11.00 u.
6de paaszondag*
14 mei 2023
9.30 u. & 11.00 u.
(*) Pasen is de eerste paaszondag.