De eucharistie of de eerste communie

De deelname aan de eucharistie is de belangrijkste uitdrukking van het geloofsleven in een christelijke gemeenschap. De eucharistie maakt verzamelde gelovigen tot gemeenschap. De eucharistie is de avondmaalviering. Het Griekse eucharistos betekent danken; eu betekent goed en charis betekent geschenk.

Klik hierboven op de knop om digitaal in te schrijven

De eucharistie is dankzegging voor een grote gave, namelijk de gave van het lichaam van Christus. Voor veel kinderen is de eerste communie een intense beleving, een groot feest. Ze mogen nu meedoen met de geloofsgemeenschap. De leerkrachten van het eerste leerjaar staan in sommige parochies in voor een goede voorbereiding van de kinderen, in andere wordt dit door een werkgroep verzorgd. De voorbereiding gebeurt dus in de klas of tijdens speciale momenten, en de laatste dagen samen in de kerk met de andere kinderen.

Eerste communie

Overzicht voorbereiding eerste communie 2024

Startviering:

 • zaterdag 2 december 2023 om 18.00 uur in de kerk van Opoeteren of
 • zondag 3 december 2023 om 10.00 uur in de kerk van Neeroeteren.

 Eerste communietocht: keuzemomenten

In de kerk van Opoeteren:

 • zaterdag 13 januari 2024 tussen 13.00 u. en 16.00 u. of
 • zondag 14 januari 2024 tussen 13.00 u. en 15.00 u. of

In de kerk van Neeroeteren

 • zaterdag 20 januari 2024 tussen 13.00 u. en 16.00 u. of
 • zondag 21 januari 2024 tussen 13.00 u. en 15.00 u.

Naamopgave:

 • zaterdag 24 februari 2024 om 18.00 uur in de kerk van Opoeteren,
 • zondag 25 februari 2024 om 10.00 uur in de kerk van Neeroeteren.

Eucharistieviering:

 • zaterdag 6 april 2024 om 18.00 uur in de kerk van Opoeteren of
 • zondag 7 april 2024 om 10.00 uur in de kerk van Neeroeteren.

De eerste communievieringen:

 • zondag 28 april 2024 om 11.00 uur in Opoeteren,
 • zondag 5 mei 2024 in Neeroeteren.

Dankviering:

 • zaterdag 25 mei 2024 om 18.00 uur in de kerk van Opoeteren
 • zondag 26 mei 2024 om 10.00 uur in de kerk van Neeroeteren.

U kan uw zoon of dochter inschrijven voor de eerste communie via de website www.federatieneeroeteren.be ten laatste 15 oktober 2023.

Eventuele afschriften uit het doopregister kan u ons bezorgen.

Voor Neeroeteren-Voorshoven en Berg-Waterloos kan dit in de brievenbus van De Koepel, Spilstraat 9. Voor Dorne en Opoeteren kan dit in de brievenbus van het Parochiehuis Opoeteren, Kerkplein 10.

Als deelname in de onkosten vragen we 10,00 euro. Deze bijdrage kan u overschrijven naar BE51 7350 2835 0862 van P.E. Heilige Jakobus met vermelding ‘eerste communie en dan de naam van uw zoon of dochter’.

Heeft u ideeën, voorstellen, … of wil u helpen bij de voorbereiding en/of de dag zelf van de eerste communie, laat het ons gerust weten.

Mede namens pastoor Emmanuvel en allen die in onze pastorale eenheid en scholen betrokken zijn bij de eerste communie, van harte dank!

Met vriendelijke groeten,

Pastooor Emmanuvel, Marie-Jeanne Moors, Tilly Schetz en Elsa Swennen

Opoeteren Neeroeteren
Eerste communie 5de paaszondag*
28 april 2024
6de paaszondag*
5 mei 2024
(*) Pasen is de eerste paaszondag.