Het vormsel


Via bovenstaande knop kunnen jullie je inschrijven.

Programma Vormselcatechese

Let op: de data zijn definitief, maar de uren kunnen nog wijzigen.  Voor elke activiteit ontvangt u nog een mail van de catechistenploeg en in deze mail staan de juiste uren!

Beste ouders,

Jullie kozen er destijds voor om je kind te laten dopen en de eerste communie te laten doen. Twee mooie en belangrijke momenten in het leven van een christen. De tijd gaat snel en steeds meer voelen we dat onze kinderen uitgroeien tot jongeren met een eigen mening. Ook hun geloof moet kansen krijgen om te groeien van een kinderlijk geloof naar een volwassen geloof. Geloof kan maar groeien als we het delen met anderen. Als geloofsgemeenschap willen wij hen daarbij helpen door het aanbieden van vormselvoorbereiding. Bij het vormsel zullen zij zelf voor het eerst gevraagd worden om hun geloof uit te spreken.


Samen met het sacrament van het doopsel en de eucharistie hoort het VORMSEL bij de INITIATIESACRAMENTEN. Dit zijn de drie sacramenten waardoor een christen helemaal hoort bij de christengemeenschap. In het vormsel ontvangen we de Heilige Geest die ons bezielt en begeestert om goede christenen te zijn. De jongeren kiezen zelf om gevormd te worden. Een jaar lang bereiden ze zich voor in de parochiecatechese. Een groep catechisten begeleidt hen. Zij zijn geloofstochtgenoten voor onze kandidaat-vormelingen.