Hoogdagen

Doorheen het liturgisch jaar zijn er verschillende hoog- en feestdagen. Specifieke data, plaats en uur wordt steeds op deĀ startpagina vermeld!